I.Catalogue tiếng Anh
STT Tên file Download
01 Catalogue tiếng anh cho thiết bị kiểm soát ra vào Soyal Full
01 Catalogue tiếng anh cho thiết bị kiểm soát ra vào Soyal 725E V2
02 Catalogue tiếng anh cho thiết bị kiểm soát ra vào Soyal 725E

03 Catalogue tiếng anh cho thiết bị kiểm soát ra vào Soyal 737P

04 Catalogue tiếng anh cho thiết bị kiểm soát ra vào Soyal 821EF

05 Catalogue tiếng anh cho thiết bị kiểm soát ra vào Soyal 821EV

06 Catalogue tiếng anh cho thiết bị kiểm soát ra vào Soyal 701CM

07 Catalogue tiếng anh cho thiết bị kiểm soát ra vào Soyal 321D

08 Catalogue tiếng anh cho thiết bị kiểm soát ra vào Soyal 321H

09 Catalogue tiếng anh cho thiết bị kiểm soát ra vào Soyal 321W

10 Catalogue tiếng anh cho thiết bị kiểm soát ra vào Soyal 327H

11 Catalogue tiếng anh cho thiết bị kiểm soát ra vào Soyal 401E

12 Catalogue tiếng anh cho thiết bị kiểm soát ra vào Soyal 716E

13 Catalogue tiếng anh cho thiết bị kiểm soát ra vào Soyal 721H

14 Catalogue tiếng anh cho thiết bị kiểm soát ra vào Soyal 727H

15 Catalogue tiếng anh cho thiết bị kiểm soát ra vào Soyal 747H

16 Catalogue tiếng anh cho thiết bị kiểm soát ra vào Soyal 757H

17 Catalogue tiếng anh cho thiết bị kiểm soát ra vào Soyal 829E

18 Catalogue tiếng anh cho thiết bị kiểm soát ra vào Soyal Reader 721K-U

19 Catalogue tiếng anh cho thiết bị kiểm Converter

20 Catalogue tiếng anh cho thiết bị kiểm soát ra vào LCD Access Controller

21 Catalogue tiếng anh cho thiết bị kiểm soát ra vào Metal Access Controller

22 Catalogue tiếng anh cho thiết bị kiểm soát ra vào Multi-Door Access Controller

23 Catalogue tiếng anh cho thiết bị kiểm soát ra vào Reader

24 Catalogue tiếng anh cho thiết bị kiểm soát ra vào Room Control System

II. Tài liệu giới thiệu sản phẩm
STT Tên file Download
03 Giới thiệu phần mềm chấm công TAS-ERP 2012
III. Tài liệu về các giải pháp kiểm soát ra vào
STT Tên file Download
05 Mô hình kiểm soát thang máy bên trong cabin
06 Mô hình quản lý tập trung qua AR321CM

06 Mô hình quản lý bãi đỗ xe

06 Mô hình kiểm soát cửa cơ bản

06 Mô hình kiểm soát cửa có kết nối máy tính cơ bản

III. Tài liệu kỹ thuật do hãng cung cấp cho các thiết bị kiểm soát ra vào Soyal.
STT Tên file Download
05 Tài liệu kỹ thuật của thiết bị kiểm soát ra vào Soyal ( bao gồm: 3321CM-701CM | 321DH | 321H-331H-721H-725H-757H | 321W | 323D | 327H-727H | 331KU | 401DI | 401E | 401RO16B)
06 Tài liệu kỹ thuật của thiết bị kiểm soát ra vào Soyal ( bao gồm: 401RO16 | 701Client | 701Server | 716E | 737HU | 821EF-821EV | 821EF-821EV | 829E | 881EF-881EV | AR401E )

06 Tài liệu kỹ thuật của thiết bị kiểm soát ra vào Soyal ( bao gồm: 721E | 721KP | 721RB | 721U-721K-725U-725K-661U | 723H | 725E | 725E-V2 | 727CMv3 | AR-0090M | AR-0180M)

06 Tài liệu kỹ thuật của thiết bị kiểm soát ra vào Soyal ( bao gồm: AR-0200M | AR-0300M(EM150) | AR-0400WF(GL180) | AR-0400WS(GL180F) | AR-0600M_AR-0600M-DB(EM250) | AR-0600M-R(EM250M) | AR-737P-SOR-MifareKey | AR-1200M_AR-1200M-DB(EM500-new) | AR-1203A-BR |

06 Tài liệu kỹ thuật của thiết bị kiểm soát ra vào Soyal ( bao gồm: AR-1203A-U | AR-1203H | Install bolt lock on the glass door | ISPTools | LK-1201A | LK-1201B | PB321-PB323 | PB-6A-7A-8A | SOR & Mifare Key-en | The basic access controller installation)

06 Tài liệu kỹ thuật của thiết bị kiểm soát ra vào Soyal ( bao gồm: AR-1203L | AR-1203P | AR-1500WF(GL600) | AR-1500WS(GL600F) | AR-WG REP | EB-2501HB-SS | YS-130 | YS-131)

IV. Tài liệu hướng dẫn sử dụng
STT Tên file Download
01 HDSD PHAN MEM ZKTIME 5 0
07 Hướng dẫn cài đặt và sử dụng phần mềm chấm công TAS-ERP 2012
08 Hướng dẫn sử dụng máy chấm công iClock 260C

09 Hướng dẫn sử dụng máy chấm công Ronal Jack X628C

     

 

Để lại bình luận của bạn

Đăng nhận xét như khách

0

Bình luận (3)

Đối tác tiêu biểu

Khách hàng tiêu biểu

Digitech Hà Nội

Địa chỉ: 349 Ngõ 191 Minh Khai, Q.Hai Bà Trưng, HN

Tel: 04.3625.5116 - Fax: 04.3625.5177

Hotline: 0936.266.060/ 0904.190.900

Phần mềm chấm công

Digitech Đà Nẵng

Địa chỉ: 163 Nguyễn Khánh Toàn, Q.Hải Châu, ĐN

Tel: 0511.362.4551

Hotline: 0936.322.639 / 0904.190.900

Phần mềm nhân sự

Digitech Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Số 781/A46 Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, HCM

Tel: 08.35003375 - Fax: 08.3962.1522

Hotline: 093.601.7939 / 0904.190.900

Kiểm soát cửa